ABOUT ME 

Hi! I'm Sanna Vakkilainen (born 1996) an artist from Finland. I live and work in Helsinki.  

I'm specialized in fine art painting.

 

I grew up in an environment where music was an important part of life, and music from various genres was sung and played. I sang and played as well violin and also started drawing and painting at a very young age. My home was surrounded by an overgrown garden where the lawn was never cut meticulously.


Painting is an adventure that allows me to immerse myself in the world of emotions, physicality and colors. I am inspired by nature, music, lights, colors and life its self with all its sensations and atmospheres. I draw influence from all of this and paint either intuitively or with a more conscious approach. I don't consider my works to be purely abstract; in them one can and is allowed to see references to the real world or such things as landscapes, figures or actions. ”The artist highlights some aspects of the world, reveals the incomprehensible in the world. Therefore the task of the ”recipient” is not to enjoy or to consume but to treasure art, to cherish the unknown and the unusual.”

-Sara Heinämaa, Philosopher

 

             ________________________________________


Moikka! Olen Sanna Vakkilainen (s.1996) taidemaalari Helsingistä. Asun ja työskentelen Helsingissä. Olen erikoistunut maalaamiseen.


Kasvoin ympäristössä, jossa musiikki oli hyvin tärkeä osa elämää. Kuulin musiikkia laulettuna, soitettuna ja monesta eri genrestä. Itsekin lauloin ja soitin, ja aloin piirtämään ja maalaamaan hyvin varhain. Kotiani ympäöi villiintynyt piha, jossa ei vallinnut nurmikon tarkka leikkaus.


Maalaaminen on seikkailua, jossa syvennyn tunteiden, kehollisuuden ja värien maailmaan. Minua inspiroi luonto, musiikki, valot, värit ja elämä itsessään tunteineen ja tunnelmineen. Otan vaikutteita tästä kaikesta ja maalaan niitä joko intuitiivisesti tai tiedostaen. En pidä teoksiani puhtaasti abstrakteina, sillä niissä voi ja saa nähdä erilaisia viitteellisiä tai esittäviä asioita kuten maisemia, hahmoja tai tapahtumia. 


 

 

 

”Taiteilija nostaa jotakin esille maailmasta, paljastaa maailmasta käsittämättömän. ”Taiteen vastaanottaja” ei siksi ole nautiskelija eikä kuluttaja vaan vaalija. Tehtävänä on pitää huolta tuntemattomasta ja tavattomasta.”

- Filosofi Sara HeinämaaArtist Introduction by Sanna Vakkilainen